23 mars 2011

LILLA SSR-SKOLAN


Som ni förhoppningsvis vet är Folkbloggen Sveriges Spelmäns Riksförbunds (SSR) lilla bäbis. Och jag tycker att det känns relevant att vi reder ut vilka de lyckliga föräldrarna är.
SSR är en landsomfattande riksorganisation som samlar alla spelmän under samma paraply, som ett musikaliskt fackförbund kan en säga.

I de tjusiga stadgarna står det som följande:
"Sveriges Spelmäns Riksförbund är en sammanslutning av utövare och vänner av svensk folklig musik och har till ändamål att som riksorganisation främja och företräda folkmusiken."

Och vidare går det att läsa:

Riksförbundets strävan är att

· hävda folkmusikens ställning som självständig konstform och omistligt kulturvärde samt
· vidmakthålla dess folkliga tradition och levandegöra dess musikaliska särart.

Det här kan en tolka ganska fritt- jag tänker att det är som ett politiskt parti, som en intresserorganisation, en riddare i byråkratisk rustning som ska skydda folkmusiken, som den helige anden som blåser in luft i människan, som fikakorgen på stämman som skapar trivsel... Och så vidare och så vidare. Och det är nog precis det som är meningen. Att SSR ska vara ett förbund som samlar högt och lågt, vitt och brett, amatörer och professionella.
Förbundet har cirka 7000 medlemmar, som i sin tur är organiserade i olika landskapsförbund. Det finns 25 sådana i Sverige, och det är just regionerna som står för den mesta av verksamheten runt om i landet. Så är en sugen på att engagera sig i SSR är det bästa att hooka upp med det landskap en känner för att hänga med. Adresser, kalendarium och andra viktiga prylar hittar du på SSR:s hemsida.

1 kommentar:

Leif Wallin sa...

Att engagera sig....
Kolla antalet landskapsförbund!
Det är 26st inte 25.
Om SSRs hemsida finns mycket i övrigt att önska.
På Startsidan står "Dags för förbundsstämma" Går man till "Läs mer.." ser det ut som stämman skulle vara 2011-03-26 i Sätra Brunn.
Datum för förbundsstämman ser man först om man om man går till
"Om organisationen"=>Förbundsstämman" där man ser att denna är i april 08-10!
Konstig sökväg, när man kunnat ange datum
under "Läs mer..". Betr. i det man på "Startsidan" betecknar som "Kalender" hittar man inte mycket som påminner om en förteckning över kommande evenemang.
Av de 26 representerade länen har 8 lyckats
få in evenemangsuppgifter. Detta ser alla utan att logga in. Loggar man in ser man flera uppgifter. En del ända från 2003 (ointressant!)
Betr. det man kallar "Landet runt" vore det ju intressant att se mera än 3st från 2011. Att få veta att det startar en violinbyggarkurs, hösten 2009 är ju inte särdeles intressant.
Vad som däremot skulle vara intressant att veta:
för vilket år gäller styrelse&funktionärer, under rubriken "styrelse&funktionärer"
Modernt och bra med Blogg, men...
Det är nog dags för en grundlig uppdatering av
uppgifterna på SSRs hemsida.
För att se stämmor i Sörmland med omnejd, besök
www.sodermanlandsspelmansforbund.nu-gå till
EVENEMANG ==>Spelmansstämmor. Vill man veta vad som händer i landskapen, är "Kalendern" oduglig!
Bättre att gå till respektive landskaps hemsida.

Skicka en kommentar