28 april 2012

KMH PÅ TURNÈ- SUNNIVA OM SÅNG

I förmiddags hade vi en sångworkshop med Ann nånting. Vi sjöng tre ballader av olika typer och hon berättade om balladtraditioner på brittiska öarna. För mig blev det återigen tydligt hur muntlig berättartradition och balladsång hänger ihop och hur viktiga orden är i balladerna. Som tonåring fick jag en cd med medeltida ballader och blev helt fast och började göra det till en sport att lära mig så många verser som möjligt. Den känslan kom tillbaka nu, men jag insåg också vad det är jag egentligen fastnar för. Varför jag tycker om dem. Jag älskar berättandet, de laddade symbolerna och hur rytmiken i orden bygger upp en retorik. Hur ett omkväde kan kontrastera helt mot verserna för att kanske i allra sista versen få sin förklaring. Den dramatiska och episka berättartekniken. Ann sjöng med "oskolad" röst men med fantastisk berättarteknik. Så inspirerande att få ta del av hennes musikalitet och erfarenheter! /Sunniva

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar