1 oktober 2011

LEO OCH ÄPPELBO SPELMANSLAG: DET ÄR MÖRKT I HÖSTHORISONTEN

Hej hej!
Horisonten sedd från Äppelbo mörknar! Vår präst och vår kantor har båda överskridit gränsen för tillåten ålder att arbeta vidare inom sina respektive gebit. Jaha ja, kan det betyda något, tänker kanska någon. Men det är inte så enkelt, faktiskt. Sett ur spelmanslagets synvinkel, betyder det en hel del. Vår lilla tätort har inte sin kyrka mitt i byn, bokstavligen, men ändå bildligt! En stor avnämare av vårt utåtriktade speleri har varit just kyrkan med årligen återkommande traditionella evenemang. Det innebär, inte för att skryta men ändå, att vår kassa har fått påfyllning. Varje år. Vad gör vi nu då? En kantor, som likaledes är vår ordförande och som tar sin uppgift på fullaste allvar (som ordförande alltså), ersätts inte inom den kyrkliga organisationen! Däremot får vi en ny präst, som vi ska försöka göra intryck på vid installationshögtiden. Prästen väljer att bosätta sig i Djurås. Åtta mil från Äppelbo. Det är höst. Horisonten mörknar....

Får jag förmedla en något mer upplyftande bild av själva vårt spelmanslag? Tack! Det visar sig vid närmare eftertanke, att spelmanslaget besitter en inte så dålig bredd, kompetensmässigt sett. Vid den avtackningshögtid, som ska avhållas i kyrkan för präst och kantor, ska uppföras mässan "Träd in i dansen". Hela spelmanslaget är engagerat! Men icke som spelmän, nej nej!! Ordföranden dirigerar, en sjunger i kören, en spelar bas i orkestern och de två övriga är dansare. Bredd var ordet! Hur som helst, nu på söndag går det av stapeln. Det ska bli kul! Välkomna att bevista Äppelbo kyrka 2 oktober kl 11!
Ha det så bra!

//Leo

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar