10 maj 2011

FOLKBLOGGEN PRESENTERAR: DALARNAS SPELMANSFÖRBUNDEtt och annat om Dalarnas Spelmansförbund

Vad förknippar du med ”Dalarnas Spelmansförbund”?

Legendariska spelmän, den första ungdomskursen i Fryksås, övning med spelmanslaget och fika i pausen, bussresor till Norge, traditionsmedvetenhet, vitalitet, knätofs, Bingsjöstämman, gubbar som berättar roliga historier, skrattande ungar?

För mig är Dalarnas Spelmansförbund en samling rätt olika individer - gamla och unga, proffs och amatörer, kontorsråttor och grovarbetare, spelmanslagsmedlemmar och frifräsare; alla med en gemensam passion och värdegrund – musik i allmänhet och folkmusik från Dalarna i synnerhet.

Under en spelmansstämma på Skeriol i Mora 1942 kläcktes idén om en sammanslutning av Dalarnas spelmän. En arbetsgrupp bestående av Knis Karl Aronsson, Janne Romson och Gössa Anders Andersson tillsattes. Stadgeförslag utarbetades och Dalarnas Spelmansförbund bildades formellt vid nästkommande spelmansstämma på Skeriol i Mora den 8 augusti 1943. Årsavgiften bestämdes till 2:50 kr.

Dalarnas Spelmansförbund har i dag omkring 1500 medlemmar, organiserade i ett 40-tal spelmanslag, och är därmed det i särklass största medlemsförbundet i Sveriges Spelmäns Riksförbund. Dalarnas Spelmansförbund är en välmående organisation – antalet medlemmar ökar ständigt, nyrekryteringen bland de yngre är god, verksamheten omfattande.

Dalarnas Spelmansförbund skall enligt sina stadgar verka för att:

"Väcka liv i, bevara och utveckla den traditionella instrumentala och vokala folkmusiken i Dalarna”

Hur gör man det då? En sådan högtidlig och ansvarskännande programförklaring som antogs på 40-talet kan ju för vem som helst framstå som ”lätt” betungande och göra att hela verksamheten får ”kramp”.

För mig är det självklart att en organisation som Dalarnas Spelmans-förbund inte på något sätt skall försöka påverka eller styra utvecklingen av folkmusiken. Spelmansrörelsen lever sitt eget liv, stadd i ständig förändring.

Vad vi i Dalarnas Spelmansförbund kan göra för att på bästa sätt förverkliga vårt syfte är att underlätta för den verksamhet som bedrivs i spelmanslagen (motorn i vår verksamhet) och genom att arrangera kurser av hög kvalitet, både för barn och vuxna.

Naturligtvis är spelmansstämmorna viktiga. Tillsammans med Bingsjö By och Folkmusikens Hus arrangerar vi varje år kronjuvelen bland svenska spelmansstämmor, Bingsjöstämman, vi arrangerar en höststämma i Grönklitt och är medarrangör till ett antal andra stämmor i landskapet.

Den största framgångsfaktor för Dalarnas Spelmansförbund och spelmansrörelsen i Dalarna är dock utan tvekan – att vi har, och alltid har haft, väldigt roligt tillsammans.

För närvarande förbereder vi oss inför evenemanget Knis Karls Minne 2.0 – en resa till Röros i Norge för att hedra minnet av de resor som vår förste ordförande, Knis Karl Aronsson, arrangerade på 40-talet. 200 dalaspelmän deltar i evenemanget nästkommande helg där vi bland annat kommer att marschera och spela på Röros gator och torg. Behöver jag tala om att stämningen kommer att vara minst sagt hög på ”Kaffestuggu” under lördagen?

//Pontus Selderman
Ordförande i Dalarnas Spelmansförbund
Inga kommentarer:

Skicka en kommentar